Brannkurs

Brannkurs med slokkeøvelse er påkrevd fra myndighetene innenfor diverse yrkesgrupper. Gi ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Dette skaper en trygg arbeidsplass og kan være med på å redde både menneskeliv og verdier.

Målsetting: Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp og du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslukkerapparater.

Hvem passer brannkurs for?

Brannkurs med slokkeøvelse er påkrevd fra myndighetene for yrkesgrupper innen barnehage, skole, sykehus, behandlingsinstitusjon, butikk etc. Hos oss stilles det ingen krav til kursdeltaker.

Gjennomføring: Kurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slukkemidler vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes praktisk slukkeøvelse der du får anledning til å øve med håndslukkeapparater.

Med et brannkurs bygger du kompetanse og trygghet rundt hva den enkelte kan gjøre hvis det oppstår brann på arbeidsplassen.

Kurset har en varighet på 3 timer hvorav to av timene er teoretiske og en time er praktisk.

Kurset inneholder:

  • Generell brannteori- og risiko
  • Gjennomgang av lover og regler
  • Gjennomgang av slukkemidler og apparater
  • Praktiske slukkeøvelser/brannøvelse og demonstrasjoner

Pris: kr 1 500 per person.

Det må være minimum 10 personer for at kurset gjennomføres.