Brannkurs

I mange situasjoner hvor brann oppstår på arbeidsplassen er det ofte svært lite kunnskap om hvordan man skal håndtere en slik situasjon. De fleste vet fra tidligere av at man skal lukke alle tilførsler av oksygen før man raskt forlater stedet.  I mange situasjoner hvor brann oppstår kunne i første omgang vært unngått dersom man hadde vært mer bevisst på brannsikkerhet.

Med et brannkurs bygger du kompetanse og trygghet rundt hva den enkelte kan gjøre hvis det oppstår en brann på arbeidsplassen.

Hvem passer brannkurs for?

Brannkurs med slokkeøvelse er påkrevd fra myndighetene for yrkesgrupper innen barnehage, skole, sykehus, behandlingsinstitusjon, butikk etc. Hos oss stilles det ingen krav til kursdeltaker.

Å gi ansatte kompetanse om brannforebyggende tiltak og hvordan de kan håndtere tilløp til brann eller brann skaper en tryggere arbeidsplass og kan være med å redde både menneskeliv og verdier. 

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende brannkurs. Vi har lang erfaring og ser frem til å besvare dine spørsmål!

Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp og du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslokkeapparater. Kurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slokkemiddeler som vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes en praktisk slokkeøvelse der du får anledning til å øve med håndslokkeapparater.

Kurset inneholder:

  • Generell brannteori- og risiko
  • Gjennomgang av lover og regler
  • Gjennomgang av slokkemidler og apparater
  • Praktiske slokkeøvelser/brannøvelse og demonstrasjoner