Brannslanger

Slangetromler med formstabil slange og flatslange i tilegg til den årlige kontrollen – trykkprøves hvert femte år.

Slanger vedlikeholdes ihht. EN 671-3.

Ifølge den nye europeiske standarden og iht. §2-4 i “veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” skal nå slangetromler med formstabil slange og flatslange i tilegg til den årlige kontrollen – trykkprøves hvert femte år (periodisk kontroll).

Trykkprøvingen skjer ved hjelp av et apparat som pumper vann inn i slangen fra strålerøret slik at slangen trykksettes med 12 bar. For å kunne trykkprøves må slangene ha strålerør med testventil og flatslanger må oppgraderes til dagens standard.

Kontroll og service skal iflg. standarden utføres av kompetent person. Alle våre serviceteknikere har “grønn godkjenning” utstedt av Rådet for vedlikehold av håndslukkemateriell (RVH). Det vil si at de er autorisert for å kontrollere og vedlikeholde brannsluknings apparater og brannslange-tromler iht. gjeldende lovverk.

Standard ES-671-3 fåes kjøpt fra Norsk Standard. 

Mer inforrmasjon finnes også hos Rådet for vedlikehold av håndslukkemateriell.

Standard brannslange trommel.

 

images

Din sikkerhet er vårt felles ansvar

Ta kontakt for mer informasjon, bedriftstilpassede kurs og priser på telefon     91 58 99 45 eller send e-post til brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com

Bestill nettbasert førstehjelpskurs