Håndslukkere

Brann og Sikkerhets Tjenesten utfører vedlikehold, kontroll og montering av håndslokkere, brannslanger, brannalarmer, brannalarmer og varselskilt.

NS-3910 Skjema for kontroll/serviceintervaller av håndslukkere.
Se NS 3910 skjema 
her.

Vedlikehold av slukkeutstyr består av tre nivåer:

1. Visuell kontroll av slukker består av følgende:
(eier/brukers ansvar)

– Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?

– Er slukkerens bruksanvisning leselig?
Vender bruksanvisningen ut i rommet?

– Har slukkeren synlige skader?

– Slukker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?

– Er sikringsplinten intakt og plombert?

– Er datoen for kontroll/service utgått?
(se etikett på slukkeren)

– Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpedysen på slukkeren

– Pulverslukkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er   løst/flyktig.

NB: Om det oppdages feil på slukkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

2. Kontroll av slukker, vedlegg B

Kontroll består av å kontrollere vekt av slukkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpsdysen, pulverets
flyktighet, slukkerens slange og plombering av slukkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person årlig.

3. Service av slukker, vedlegg C

Service består av tømming/kontroll av slukkerens slukkemiddel, innvendig korrosjonskontroll, trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slukker, vedlegg B (se punkt 2).

For mer informasjon kontakt Rådet for Vedlikehold av håndslokkere.

skuteng_co2_slokker

Vi selger Skuteng slokkere.

Din sikkerhet er vårt felles ansvar

Ta kontakt for mer informasjon, bedriftstilpassede kurs og priser på telefon     91 58 99 45 eller send e-post til brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com

Brannslokkere, flere typer.
Vi har et stort utvalg av brannslokkere med markedets beste kvalitet og slokkeeffekter. Når du skal kjøpe brannslokkeutstyr bør du se på de tekniske egenskapene. Hvor mye brann kan brannslukkeren faktisk slukke. Dette er det store forskjeller på og vi gir deg fagkyndige råd og veiledning når du skal velge riktige type brannslokker for din bygning slik at du har den beredskapen som det er behov for. Det er liten forskjell i pris på en god og dårlig brannslokker.

Hvilken type brannslokker skal du velge?
Kjøp hos oss og vi kan gi deg riktig råd og anbefaling.

Oppheng og montering.
Alle brannslokkere blir levert med standard veggbrakett.

Godkjenning og NS-EN 3 standard.
Alle brannslukkere er godkjent i.h.t. NS-EN 3, som er europeiskfellesstandard. Slokkerne testes av SP (Sveriges prøvings- og forskningsinstitutt) og sertifiseres av DNV. Standarden fremkommer som en følge av bokstaver og tal for hvilken type brann slokkeren er best og mest effektiv for. Flere av våre brannslukkere er også godkjent av Det Norske Veritas(Ratt Merking). Alle har CE godkjenning.

Garanti- Service- Refylling
Skuteng håndslukker har 10 års garanti mot materiell- og produksjonsfeil.
Ettersyn bør gjøres en gang pr. år i.h.t.anvisninger på apparatets bakside.
Dette utføres av oss.

Alle brannslukkningsapparater som er godkjent iht NS-EN3 er merket med en bokstav og tallkode. Denne koden betyr hva slags og hvor mye brann apparatet kan slukke.

Eksempel: 43A 233B C og med tilleggsinformasjon “Kan slukke brann i elektrisk anlegg opptil 1000V.

A-bål: Brann i treverk, tekstiler og lignende.
Tallkoden: Trestaver stablet i 14 lag, der endemålet er 500 x 560 mm og lengden motsvarende av bålets betegnelse (tallkode) uttrykt i desimeter. Slokkingen begynner når bålet har brent i 8 minutter.

B-bål: Brann i brennbare væsker.
Tallkoden: Et rundt kar der brenselet er heptan på en vannseng. Bålets betegnelse (tallkode) angir hvor mange liter væske, heptan og vann, som finnes i karet. Slokkingen påbegynnes når bålet har brent i 4 minutter.

C-bål: Gassbrann

D-bål: Metallbrann

F-bål: Brann i vegetabilsk olje.
Tallkoden: Hvor mange liter vegetabilsk olje den kan slokke.

Tilleggsinformasjon: “Kan anvendes mot brann i elektriske anlegg” eller “Kan anvendes mot brann i elektriske anlegg opptil 1000V”.

Vi leverer Skuteng apparater i fra Tyco fire Protection Products.

Pulver:

 • SKUTENG PG2E 13A 89BC, 2kg Pulver ABC
 • SKUTENG PG2ES, med slange 13A 89BC, 2kg Pulver ABC RAL 3000
 • SKUTENG PG6PMD 55A 233BC, 6kg Pulver ABC 530x230mm RAL 3000
 • EURO PG6 43A 233BC, 6kg Pulver 230x530mm

Skum:

 • SKUTENG S6DN ECO PREMIUM 34A 183B, 6 liter Skum RAL 3000
 • SKUTENG S6DF 21A 144B , 6 liter Skum -30 grader Frostskyddsladdad 560x225mm
 • EURO S6DN ECO CLASSIC 21A 183B, 6 liter Skum 560x225mm, 4-språkig

Co2:

 • BRANNSLOKKER KS2BG SKUTENG
 • BRANNSLOKKER KS5BG SKUTENG
 • EURO KS5BG 89B, 5kg Koldioxid 900x350mm, 4-språkig

  

Frityrslukker:

 • SKUTENG F6L 13A 75F, 6 liter Fettskum RAL 3000

Bestill nettbasert førstehjelpskurs