NS-3910 Skjema for kontroll/serviceintervaller av håndslukkere. Se NS 3910 skjema her. Vedlikehold av slukkeutstyr består av tre nivåer:

1. Visuell kontroll av slukker består av følgende: (eier/brukers ansvar) – Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig? – Er slukkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet? – Har slukkeren synlig skader? – Slukker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet? – Er sikringsplinten intakt og plombert? – Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slukkeren) – Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpedysen på slukkeren – Pulverslukkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er   løst/flyktig. NB: Om det oppdages feil på slukkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes. 2. Kontroll av slukker, vedlegg B Kontroll består av å kontrollere vekt av slukkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpsdysen, pulverets flyktighet, slukkerens slange og plombering av slukkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person årlig. 3. Service av slukker, vedlegg C Service består av tømming/kontroll av slukkerens slukkemiddel, innvendig korrosjonskontroll, trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av slukker, vedlegg B (se punkt 2). For mer informasjon kontakt Rådet for Vedlikehold av håndslokkere. Her kan du lese hva Boligmagasinet skriver om vedlikehold av håndslokkere.