Innbruddsalarmer

Når vil du oppdage at det har vært innbrudd? Har tyvene brukt din bolig som festlokale? Det verste som kan skje er at man har hatt innbrudd og at det har stått i flere måneder uten og du har fått beskjed.

Vi gir deg den trygghet og service du fortjener!

Når vil du oppdage at det har vært innbrudd? Har tyvene brukt din bolig som festlokale? Det verste som kan skje er at man har hatt innbrudd og at det har stått i flere måneder uten og du har fått beskjed.

Bli varslet hurtig ved innbrudd selv om du ikke har strøm eller telefon!

Brann og Sikkerhets Tjenesten har flere alternativer vedr. alarm:

  • Alarm med trådløse GSM sender
  • Alarm over telefonnettet
  • Alarm over telefon med mobilnett som backup

Ved overføring av alarm kan du som kunde velge om du ønsker:

  • Alarm ved innbrudd
  • Alarm ved innbrudd/brann
  • Alarm ved innbrudd/brann/strøm

 

Sammen med Elotec kan vi gi deg et tilbud.

Ta kontak for et tilbud. Tlf 91589945.

Baron 20

Elotec CX

Elotec CX

Din sikkerhet er vårt felles ansvar

Ta kontakt for mer informasjon, bedriftstilpassede kurs og priser på telefon     91 58 99 45 eller send e-post til brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com

Bestill nettbasert førstehjelpskurs