Hjerte-lunge-redning

I Norge dør det 2500-3000 mennesker hvert år av plutselig uventet hjertestans.

Om vi redder 10% av disse, tilsvarer det antallet drept i trafikken hvert år. Studier viser at inntil 75% av pasientene som får strømstøt i løpet av de første 3 minuttene overlever en hjertestans. For hvert minutt som går uten livreddende behandling, reduseres sjansen for overlevelse med inntil 10%.

Responstid for ambulanse er ca. 9 min eller mer i byer, i utkant mer, Et offers sjanse til overlevelse er 5% hvis ikke en AED er tilgjengelig.

AED tilgjengelig på stedet øker pasientens sjanse til overlevelse med 24% eller mer.

Viser 1–9 av 69 resultater