Øyeskader

På arbeidsplasser med høy risiko for øyeskader, som feks. byggeplasser, lagerlokaler, storkjøkken, industri og laboratorier er det ekstra viktig med utrustning for førstehjelp. Ved øyeskader er det svært viktig å ha rask tilgang til førstehjelp så du kan beskytte en av dine viktigste sanser.

1. Start skyllingen raskt – Effekten er størst de første sekundene
2. Skyll rikelig – Øyet må være åpent når du skyller. Bruk fingrene til å holde øyet åpent.
3. Skyll lenge – Skyll minst 15 min. Bruk flere flasker øyedusj eller fortsett å skylle ved en fast installert øyeskyllestasjon.

God plassering av øyeskyllestasjoner er derfor viktig – gjør øyeskylleproduktet lett tilgjengelig.

Viser alle 8 resultater