Slokkeøvelse

I mange situasjoner hvor brann oppstår på arbeidsplassen er det ofte svært lite kunnskap om hvordan man skal håndtere en slik situasjon. De fleste vet fra tidligere av at man skal lukke alle tilførsler av oksygen før man raskt forlater stedet.  I mange situasjoner hvor brann oppstår kunne i første omgang vært unngått dersom man hadde vært mer bevisst på brannsikkerhet.

Hos oss  kan du lære mer om brannvern og slokkeøvelse i fall brann skulle oppstå på arbeidsplassen.

Hvem passer slokkeøvelse for?

Slokkeøvelse er påkrevd fra myndighetene for yrkesgrupper innen barnehage, skole, sykehus, behandlingsinstitusjon, butikk etc. Hos oss stilles det ingen krav til søker.

Vi betrakter viktigheten av en sikker arbeidsplass, dette har kun med sunne og friske holdninger å gjøre.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende slokkeøvelse. Vi har lang erfaring og ser frem til å besvare dine spørsmål!

Kurset gir deg kunnskap om egne muligheter og begrensninger ved branntilløp og du tilegner deg ferdigheter i bruk av håndslokkeapparater. Kurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slokkemiddeler som vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes en praktisk slokkeøvelse der du får anledning til å øve med håndslokkeapparater.

Kurset inneholder:

  • Brannteori- og risiko
  • Sikkerhetsregler
  • Praktiske slokkeøvelser/brannøvelse og demonstrasjoner