Varselskilt

Brann og Sikkerhetstjenesten AS utfører sammen med samarbeidspartnere sikkerhetsskilting og signalmontering på arbeidsplassene.

Vi foretar gjerne gratis befaring i din bedrift.

a) Sikkerhetsskilting og signalgivning:
anvendelse av skilt, farge, lyssignal, lydsignal som gir opplysninger eller instruksjoner om hvordan personer skal forholde seg i forskjellige situasjoner av hensyn til sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

b) Forbudsskilt:
skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare.

c) Fareskilt:
 skilt som advarer mot risiko og fare.

d) Påbudsskilt
skilt som pålegger en bestemt handling.

e) Nødskilt:
 skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.

f) Alarmskilt:
 skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer.

g) Brannvernskilt:
 skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.

h) Informasjonsskilt:
 skilt som gir andre informasjoner enn det som er nevnt under bokstav b) til g).

i) Tilleggsskilt:
skilt som brukes sammen med andre skilt og som gir ytterligere informasjon.

j) Varselfarger:

figurer som beskriver en situasjon eller påbyr en bestemt handling.

k) Lyssignal:
et signal som utsendes gjennom en innretning som er konstruert for belysning fra innsiden eller baksiden på en måte som gjør at overflaten er opplyst.

l) Lydsignal:
 kodet lydsignal som utløses og overføres ved hjelp av en innretning som er konstruert for dette formålet, uten bruk av en menneskelig eller kunstig stemme.

IHT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 6.oktober 1994, nr.972. Sist endret 30. juni 2003, nr.911.

Din sikkerhet er vårt felles ansvar

Ta kontakt for mer informasjon, bedriftstilpassede kurs og priser på telefon     91 58 99 45 eller send e-post til brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com

Bestill nettbasert førstehjelpskurs